Kies je regio
United Kingdom
English

Dit Cookiebeleid regelt het gebruik van cookies op de websites:

 1. www.invictus.eu

(hierna gezamenlijk aangeduid als: “de Website”) van Associated Weavers Europe NV/SA (hierna: “AWE”, “wij”, “we”, “ons”).

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van een apparaat worden opgeslagen en die bepaalde informatie en soms persoonsgegevens bevatten. Sociale media plug-ins zijn kleine stukjes software die zijn ontwikkeld en geleverd door aanbieders van sociale mediadiensten (bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn, Google, YouTube, Pinterest, Instagram en Twitter), die integratie van sociale media toevoegen wanneer ze zijn ingebouwd in de Websites.

OPMERKING: Als u algemene informatie wilt over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, anders dan de verwerking door middel van cookies en sociale media plug-ins, inclusief met betrekking tot uw communicatie met ons via e-mail, telefoon, fax en sociale media en met betrekking tot uw registratie op onze Website, raadpleeg dan ons algemeen Privacybeleid.

Door de Websites te blijven gebruiken nadat u op de hoogte bent gebracht van het gebruik van cookies en sociale media plug-ins, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig heeft gelezen en dat u het zonder voorbehoud aanvaardt.

1. Algemeen

BEPALING TOELICHTING

1.1. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Associated Weavers NV/SA, Weverijstraat 1, 9600 Ronse, België, met ondernemingsnummer 0400.254.860. U kan met ons contact opnemen via e-mail op: [email protected].

Dit is de entiteit die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens in dit Cookiebeleid.

1.2. Elke term die met een hoofdletter start, wordt expliciet vermeld in dit Cookiebeleid. Waar mogelijk worden enkelvoudige woorden, gezien de context, geïnterpreteerd met inbegrip van het meervoud en vice versa.

Om ervoor te zorgen dat we wat hier neergeschreven is op dezelfde manier begrijpen, is het belangrijk dat bepaalde noties op dezelfde manier worden geïnterpreteerd door ons en u.

1.3. Wanneer verwezen wordt naar bepaalde wetten of regelgevingen, omvat een dergelijke verwijzing ook elke wijziging, vervanging of nietigverklaring van vermelde wetten of verordeningen, inclusief alle gerelateerde uitvoeringsbesluiten.

Wetten veranderen van tijd tot tijd en we willen ervoor zorgen dat dit Cookiebeleid in overeenstemming blijft met dergelijke wijzigingen.

1.4. AWE behoudt zich het recht voor om het Cookiebeleid naar eigen goeddunken en van tijd tot tijd te veranderen, te wijzigen of aan te passen. Een dergelijke verandering, wijziging of aanpassing zal worden gecommuniceerd via de Website. Als u de veranderingen, wijzigingen of aanpassingen niet aanvaardt, dient u ons hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Als we van u geen e-mail ontvangen binnen de drie (3) werkdagen nadat de wijzigingen van het Cookiebeleid op onze Websites werden gepubliceerd., wordt u geacht alle wijzigingen ondubbelzinnig te hebben aanvaard.

Zoals dit geldt voor elk bedrijf, kunnen veranderingen van wetten, marktomstandigheden, belangen enz.. vereisen dat we ons Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen om ervoor te zorgen dat het nauwkeurig blijft.

Indien dit gebeurt, wordt u vriendelijk verzocht nota te nemen van de wijzigingen en ermee in te stemmen indien u ze aanvaardbaar vindt.

2. Cookies

BEPALING TOELICHTING

2.1. U kan vermijden dat cookies worden geplaatst door uw browser als zodanig te configureren. Hierna vindt u de richtlijnen om dit te doen:

Het niet toestaan van cookies bij het bezoeken van de websites kan echter veroorzaken dat bepaalde delen van of de volledige Website niet langer naar behoren werkt.

Deze bepaling verklaart zichzelf.

2.2. Wanneer u de Website bezoekt, plaatst AWE een aantal cookies. De meeste gegevens met betrekking tot het plaatsen en het gebruik van cookies laten toe om u te identificeren. AWE gebruikt ze om inzicht te verwerven in de manier waarop u en andere bezoekers de Website gebruiken door statistische en gebruikersgegevens te verzamelen die AWE in staat stellen om een betere gebruikerservaring op de Website aan te bieden.

Met deze bepaling wil AWE u op gepaste wijze informeren over de cookies die op uw toestel geplaatst worden wanneer u van de Website gebruikt maakt.

2.3. AWE heeft kennis van de volgende belangrijkste cookies die op de Websites gebruikt worden:

 • Functionele cookies
  • AWE gebruikt verschillende functionele cookies op zijn Website. Deze cookies zijn nodig zodat de Website naar behoren kan werken en om u een goede gebruikerservaring te bieden.

Een voorbeeld is de cookie die gebruikt wordt om uw taal-instellingen te onthouden.

 • Analytische en statistische cookies

Google Analytics: AWE gebruikt Google Analytics cookies om te bepalen hoe u en andere bezoekers onze Websites gebruiken alsook sommige van de diensten van derden op onze Websites. Aan de hand van deze inzichten zijn AWE en externe dienstverleners in staat om onze diensten te verbeteren. De cookies die AWE gebruikt zijn de “_ga”- (2-year lifespan), “utma”-, “_utmz”-, “_utmc”- en “utmb”- cookie alsook de “_gid”/“_gat”-cookie (1-day lifespan). Zie voor meer info:https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?csw=1

Sommige cookies verzamelen informatie om AWE inzicht te geven (typisch door middel van statistieken) in hoe gebruikers de Website gebruiken, welke zaken al dan niet populair zijn, enz. Deze informatie kan gebruikt om de Website te verbeteren en u zo een betere gebruikerservaring te bieden.

 • Sociale media cookies en advertentie cookies:
  • YouTube: AWE maakt gebruik van cookies die door Youtube worden geplaatst om u in staat te stellen de videoclips on onze Website te bekijken. De geplaatste cookies hebben betrekking op:
   • Het meten van uw bandbreedte (“VISITOR_INFO1_ LIVE”-cookie, met een levensduur van 8 maanden);
   • Het opslaan van taal- en zoekvoorkeuren (“PREF”-cookie, met een levensduur van 8 maanden);
   • Embedding van YouTube video diensten op pagina’s van de Website (“YSC”-cookie, met een levensduur van 1 sessie);
 • Google: “Consent”-cookie , met een levensduur van 10 jaar, die aangeeft dat u ermee instemt dat Google uw surfgedrag op websites volgt. Meer informatie over het gebruik van deze cookie door Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/types.
 • Doubleclick: "IDE"-cookie, met een levensduur van 13 maanden; deze cookie wordt gebruikt voor reclamedoeleinden en stelt Google in staat om uw surfgedrag op verschillende websites te volgen om u te voorzien van meer relevante en gepersonaliseerde advertenties. Meer informatie over het gebruik van de "IDE"-cookie door Google is te vinden op: https://policies.google.com/technologies/types.

Hier leggen we uit welke cookies gebruikt worden voor sociale media doeleinden en reclamedoeleinden. Deze cookies worden geplaatst door externe dienstverleners.

2.4. U kunt te allen tijde uw toestemming voor het gebruik van cookies door AWE intrekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het om de cookies te verwijderen die op uw apparaat zijn geplaatst. Om dit te doen, wordt u vriendelijk verzocht om de instructies van uw browserfabrikant te raadplegen zoals hierboven vermeld.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3. Doeleinden waarvoor AWE uw persoonsgegevens gebruikt

BEPALING TOELICHTING

3.1. AWE verwerkt uw persoonsgegevens om statistische analyses uit te voeren om zo onze Website, producten en diensten te verbeteren of nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.2. AWE verwerkt uw persoonsgegevens om u de Website te verstrekken, met inbegrip van het aanbieden van inhoud zoals YouTube-video's.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.3. AWE kan uw persoonsgegevens verwerken om elke derde partij te informeren in de context van een mogelijke fusie met, aankoop van/door of afsplitsing door die derde partij, zelfs wanneer die derde partij zich buiten de EU bevindt.

Deze bepaling spreekt voor zich.

3.4. AWE kan uw persoonsgegevens verwerken ter bescherming van de legitieme belangen van AWE, zijn partners of een derde indien er een is, en als uw registratie op of gebruik van de Website kan worden beschouwd als (a) een inbreuk op toepasselijke gebruiksvoorwaarden of de intellectuele eigendomsrechten of een ander recht van een derde, b) een bedreiging van de veiligheid of integriteit van de website, c) een gevaar voor de website of een van de onderliggende systemen van AWE of zijn onderaannemers als gevolg van virussen, Trojaanse paarden, spyware, malware of enige andere vorm van schadelijke code, of d) op welke manier dan ook, haatdragend, obsceen, discriminerend, racistisch, lasterlijk, hatelijk, kwetsend of op enige andere wijze ongepast of illegaal.

We hebben het recht uw persoonsgegevens te verwerken als u onze Website op een manier gebruikt die AWE of iemand anders schade kan toebrengen of illegaal is.

4. RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

BEPALING TOELICHTING

4.1. Voor de verwerking van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden beschreven in dit Cookiebeleid, behoudens de uitzondering van functionele cookies, verzoekt AWE als de verantwoordelijke partij, om uw toestemming.

De wet verplicht ons om precies aan te geven welke wettelijke basis we gebruiken om uw persoonsgegevens te verwerken, rekening houdend met de doeleinden die we hebben opgesomd in het vorige artikel.

De voornaamste rechtsgrondslag voor de verwerkingen opgesomd in dit Cookiebeleid, is uw toestemming.

AWE vraagt uw toestemming via de cookiebanner. Door bevestigend op deze banner te klikken en de Website te blijven gebruiken, erkent u dat u dit Cookiebeleid zorgvuldig hebt gelezen en dat u er zonder voorbehoud mee instemt.

5. Ontvangers

BEPALING TOELICHTING

5.1. AWE verstuurt uw persoonsgegevens niet op identificeerbare wijze naar derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. U begrijpt echter dat ons gebruik van analytische, statistische en sociale media-cookies kan impliceren dat de externe aanbieders van deze cookies bepaalde informatie over u kunnen verkrijgen, waaronder informatie over uw surfgedrag. Meer informatie hierover vindt u in het volgende beleid:

Wij delen uw persoonsgegevens niet met derden, tenzij u daar toestemming voor geeft of tenzij wij uw persoonsgegevens geanonimiseerd hebben. U begrijpt echter dat wanneer u Facebook bijvoorbeeld gebruikt om te communiceren met ons, Facebook uw persoonsgegevens ook verwerkt.

5.2. AWE werkt samen met externe verwerkers om u de Website te verstrekken en om uw persoonsgegevens ten behoeve van ons te verwerken. Deze externe verwerkers mogen uw persoonsgegevens alleen op uitdrukkelijke en schriftelijke instructie van AWE ten behoeve van AWE verwerken. AWE garandeert dat alle externe verwerkers met de nodige zorg worden geselecteerd en verplicht hun de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens in acht te nemen.

Onze Website kan door derden worden ontwikkeld, onderhouden of gehost. Wij maken gebruik van de diensten van derden, zoals cloudaanbieders, om uw persoonsgegevens intern te verwerken.

6. Kwaliteitsgaranties

BEPALING TOELICHTING

6.1. AWE doet zijn uiterste best om enkel die persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken beschreven onder de doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

We zullen niet meer gegevens van u verwerken dan nodig voor de doeleinden die we aan u hebben meegedeeld.

6.2. Uw persoonsgegevens worden enkel bijgehouden zo lang als nodig voor het bereiken van de doelstellingen zoals hierboven beschreven of tot op het moment dat u uw toestemming voor de verwerking ervan terugtrekt. Merk op dat het intrekken van de toestemming als gevolg kan hebben dat u niet langer de volledige of een deel van de Website kan gebruiken. AWE zal uw persoonsgegevens de-identificeren wanneer ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven tenzij:

 • een doorslaggevend belang is van AWE. of een andere derde partij om uw persoonsgegevens identificeerbaar te houden;
 • een wettelijke of regelgevende verplichting bestaat of een gerechtelijk of administratief bevel dat AWE ervan weerhoudt ze te de-identificeren.

Hier lichten we toe hoe lang we uw persoonsgegevens zullen bijhouden op een manier die ons toelaat u te identificeren.

6.3. AWE zal de gepaste technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of diefstal alsook van onopzettelijk verlies, vervalsing of vernietiging. AWE zal zijn personeel of zijn externe verwerkingsbedrijven enkel toegang verlenen op basis van het “need-to-know” principe, hetwelk is onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsverplichtingen. U begrijpt echter dat veiligheid en beveiliging inspanningsverbintenissen zijn en nooit kunnen gegarandeerd zijn.

We doen er alles aan om uw persoonsgegevens veilig te houden.

7. Uw rechten

BEPALING TOELICHTING

7.1. U hebt het recht om inzage te vragen van al uw persoonsgegevens verwerkt door AWE die op u betrekking hebben. AWE behoudt zich het recht voor om een administratieve kost aan te rekenen voor meerdere opeenvolgende toegangsaanvragen, die AWE duidelijk overlast of schade willen toebrengen.

In dit artikel lichten we toe welke rechten u hebt vis-à- vis de verwerking van uw persoonsgegevens. De rechten zelf spreken voor zich.

7.2. U hebt het recht te vragen dat alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en onjuist zijn, kosteloos verbeterd worden. Indien een verzoek om correctie wordt ingediend, moet dit verzoek vergezeld zijn van het bewijs van de gebrekkige aard van de gegevens waarvoor correctie gevraagd wordt.

7.3. U hebt het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken.

7.4. U hebt het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens die op u betrekking hebben, verwijderd worden indien ze niet langer vereist zijn in het licht van de doeleinden hierboven beschreven of indien u uw toestemming intrekt.. U moet echter in gedachten houden dat een verzoek om verwijdering door AWE zal worden geëvalueerd tegenover:

 • doorslaggevende belangen van AWE of een andere derde partij;
 • wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of rechterlijke bevelen die een dergelijke verwijdering kunnen tegenspreken.

In plaats van verwijdering kan u ook vragen dat AWE de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt als en wanneer (a) u de juistheid van die gegevens betwist, (b) de verwerking ervan onwettig is of (c) de gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden zoals hierboven beschreven, maar u deze gegevens nodig heeft om uzelf in rechte te verdedigen

7.5. U hebt het recht zich te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kan aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen die verband houden metbijzondere omstandigheden die een dergelijk verzet rechtvaardigen.

7.6. U hebt het recht om van ons in een gestructureerd, algemeen gebruikt en leesbaar formaat alle persoonsgegevens te ontvangen die u ons hebt verstrekt.

7.7. Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van bovenvermelde rechten uit te oefenen, kan u een e-mail sturen naar [email protected]. Een e-mail met het verzoek om uitoefening van een recht zal niet worden opgevat als toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens buiten wat nodig is voor het behandelen van uw verzoek. Een dergelijk verzoek moet duidelijk het recht vermelden dat u wenst uit te oefenen en de redenen daarvoor indien dit vereist is. Het moet ook gedateerd zijn en ondertekend, en vergezeld van een digitale gescande kopie van uw geldige identiteitskaart die uw identiteit bewijst. Indien u het contactformulier gebruikt, kan AWE. uw vragen om uw ondertekende bevestiging en identiteitsbewijs.

AWE zal u onmiddellijk in kennis stellen van de ontvangst van dit verzoek. Indien het verzoek gegrond blijkt, zal AWE u zo spoedig mogelijk en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van het verzoek daarvan in kennis stellen.

Indien u een klacht heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door AWE, kunt u altijd contact opnemen met AWE via het e-mailadres vermeld in het eerste lid van dit artikel. Indien u niet tevreden bent met het antwoord van AWE, staat het u vrij een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, d.w.z. de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Voor meer informatie zie: http://www.privacycommission.be.